MANRESA

 

Manresa és un municipi i una ciutat de Catalunya, capital de la comarca del Bages i de la Catalunya central. Està situada al pla de Bages, prop de l’angle on conflueixen els rius Llobregat i Cardener. Amb una població de 76.250 habitants en el 2018. És la ciutat més poblada del Bages i de la Catalunya Central. Es troba a 65 km al nord de Barcelona, i marca el límit entre l’àrea industrial al voltant de Barcelona i l’àrea rural del nord.

INICI PROJECTE

Vam anar a passejar per la nostra ciutat i així vam poder fer una anàlisi de com estava Manresa respecte a problemes relacionats amb el medi ambient i el canvi climàtic.

En primer lloc trobem que Manresa és una ciutat poc sostenible i no gaire inclusiva. És una ciutat on la qualitat de vida no és bona per a tothom. Els objectius principals d’una ciutat intel·ligent són millorar l’eficiència de les seves polítiques, reduir al màxim els residus i molèsties, fomentar la qualitat social i econòmica i maximitzar la inclusió social. Nosaltres pensem que Manresa no segueix aquests objectius.

PROBLEMES

.- Els problemes que té Manresa per a poder ser una ciutat intel·ligent dins el nostre punt de vista son: hi ha molts vehicles (cotxes, autobusos, etc.) de benzina i poc elèctrics o híbrids, no hi ha carrils per a les bicis, hi ha pocs edificis urbans o rurals i molts residus, hi ha poca participació de la ciutadania, dels governs, organitzacions, proveïdors, institucions de recerca i centres educatius, no s’observen gaires llocs de descans i zones verdes (jardins, arbres, arbustos, etc.). També trobem que en aquesta ciutat no es fomenta gaire el reciclatge, ja que no hi ha prou escombraries.

 • Poc reciclatge, sobretot papereres per al cartó i el vidre.
 • Poca seguretat ciutadana i força pobresa.
 • Cagarades de gossos
 • Terra inadequat i que rellisca.
 • Moltes voreres estan per arreglar, falten rajoles.

.- L’aire estava abans del confinament molt contaminat pels òxids de nitrogen que són: diòxid de nitrogen (NO2) i monòxid de nitrogen (NO). La font que els emet principalment són els vehicles, sobretot els Dièsel i també, però menys, les instal·lacions de combustió i les calefaccions.

 • Els efectes més destacats són: el boirum fotoquímic, l’efecte hivernacle i la pluja àcida.
 • En els primers dies de confinament l’NO2 es va reduir al 58% i l’NO al 68%.

.- En els gasos produïts pels motors dièsels i per determinats processos industrials, hi ha partícules contaminants amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Per fer-nos-en una idea, en un gruix d’un cabell humà, hi caben unes 5 partícules PM10. (Partícules en suspensió de menys de 10 micres)

 • Els efectes per a la salut són: augment d’afeccions respiratòries (asma), cardiovasculars i càncer de pulmó.
 • Entre el 10 i el 24 de Març, aquestes partícules es van reduir al 31.2%.
 • Però el diòxid de sofre (SO2), que és un gas que prové de les calefaccions de les cases, les centrals de generació d’electricitat, les foneries i els vehicles, ha augmentat.
 • Un motiu del seu augment pot ser que la gent passa més hores a casa.
 • L’ozó (O3), que es veu afectat per la radiació solar, augmenta quan arriba la primavera.

SOLUCIONS

Nosaltres pensem que hi ha bastants punts clau a l’hora d’aportar solucions a Manresa.

Per començar destacaríem la falta de zones verdes i una possible solució és fer més parcs com el Parc de l’Agulla, però en mida més reduïda i al centre de la nostra ciutat, ja que els nens hi podrien jugar i els grans podrien fer una bona passejada per la natura.

Seguidament hem vist que les escombraries estan molt mal repartides. O no hi ha gaires contenidors per reciclar o falten contenidors de cartó i vidre. La solució que volem aportar és la següent: necessitaríem escanejar Manresa i observar en quins carrers hi ha deixalles i en quins no. El que hauríem de tenir en compte és que en els carrers més transitats de Manresa hi hauria d’haver més contenidors, en canvi en els carrers menys transitats, les posaríem en menys quantitat. Quant a contenidors creiem que a cada zona hi hauria d’haver els 5 contenidors, el de cartó, plàstic, vidre, orgànic i rebuig.

També voldríem destacar la poca quantitat de transports públics que circulen per Manresa. Això ha de canviar, ja que ara mateix produïm molts gasos d’efecte hivernacle. Una possible solució és fer unes rutes més eficients pels transports públics i inventar una aplicació que el transport només funcionés si té clients. També s’hauria de fer que els vehicles siguin híbrids o elèctrics. L’estat hauria de donar unes ajudes per facilitar la compra de vehicles no contaminants. La millor solució és fomentar el fet de caminar o anar amb bici perquè això només implicaria avantatges per la salut d’un mateix i dels altres. Els carrils per a les bicis haurien d’augmentar.

L’ajuntament hauria de tenir cura amb el control de la gent que porta a fer pipí i caca pels carrers als gossos i no ho neteja. Una solució seria fer pagar unes bones multes, però si algú no la pot pagar, seria interessant que anés a netejar totes les caques de gossos que hi ha per la ciutat durant un temps.

Les voreres, el passeig i molts llocs estan que fan pena, amb clots, rajoles trencades, porqueries per terra… La solució seria que l’ajuntament se’n cuidés.

Per acabar, ens agradaria aportar la solució d’utilitzar més energies renovables. Creiem que Manresa ha de canviar molts aspectes per fer-la una ciutat intel·ligent.