OBJECTIUS

CANVIAR EL MÓN

El nostre principal objectiu és acabar canviant el món, per fer d’ell un lloc habitable, sense contaminació ni canvi climàtic, amb millor qualitat de vida i aplicant les noves tecnologies per acabar sent una ciutat autosuficient i autoreguladora.

CONSCIENCIAR A LA GENT

Un dels altres objectius és aconseguir que la gent sigui conscient de tot el que està passant en referència al canvi climàtic i conscienciar-los d’això per poder arribar a fer accions contra tots aquests problemes.

DRETS HUMANS

Vetllem pels drets humans, ja que són importants i imprescindibles per una vida digna. Però sobretot volem aconseguir benestar per a tothom.

Volem reorganitzar les ciutats en Smart Cities perquè ens facilitin una vida millor pel que fa a la tecnologia i un dels nostres objectius és insistir en el benestar humà.

A continuació, us portarà a la pàgina que va crear una professora de filosofia que es va utilitzar per treballar els drets humans.