CANVI CLIMÀTIC

El canvi climàtic és la variació del clima causat per les emisions de gasos d’efecte hivernacle. 

PROBLEMA

El principal problema que veiem és el canvi climàtic. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera per les activitats humanes estan provocant que la Terra, experimenti tot un seguit de canvis que fan que tingui irregularitats en diversos aspectes:

 • Augment de les temperatures màximes i mínimes.
 • Augment del nivell del mar.
 • Temperatures dels oceans més altes.
 • Augment de les fortes precipitacions (fortes pluges i calamarsa).
 • Desglaç de les glaceres.

Les conseqüències indirectes del canvi climàtic, que afecten als humans i al nostre medi ambient:

 • Un augment de les crisis de fam i aigua.
 • Riscos per a la salut a causa de l’augment de la temperatura de l’aire i les onades de calor.
 • Efectes econòmics i socials.
 • Propagació creixent de plagues i patògens.
 • Pèrdua de biodiversitat a causa de la manca d’adaptació de la flora i la fauna.
 • Acidificació de l’oceà a causa de l’augment de les concentracions de HCO3 (hidrogencarbonat) a l’aigua a conseqüència de l’augment de les concentracions de CO2.
 • Necessitat d’adaptació a totes les àrees (per exemple, agricultura, silvicultura, energia, infraestructura, turisme, etc.)

SOLUCIONS

 • Participar en les nostres campanyes per cuidar al medi ambient.
 • Incrementar l’ús de les energies renovables.(energia solar, eòlica…)
 • Estalviar aigua.
 • Millorar l’eficiència del cotxe, utilitzar més sovint el transport públic.
 • Fomentar l’eficiència energètica en edificis.
 • No consumir productes en aerosol, ja que els gasos CFC alliberats afecten seriosament la capa d’ozó.
 • Crear més zones verdes i protegir les existents.
 • Cuidar que no escapi el refrigerant dels aires condicionats.
 • Impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
 • Educar als nens dels valors dels béns que ens ofereix els ecosistemes.
 • Apagar les llums que no s’estiguin utilitzant.
 • Utilitzar bombetes de baix consum.
 • Afinar el motor del vehicle i evitar frenar o accelerar bruscament.
 • Evitar l’ús de piles no recarregables.
 • Tractar i reutilitzar l’aigua residual.
 • Reciclar el màxim possible.
 • Evitar els envasos i empaquetatges no biodegradables.
 • Comprar fruita i verdura d’estació.
 • Consumir menys carn (la producció de carn és la responsable d’entre un 25% i un 40% de les emissions de CO₂).
 • Les 3 R: Reciclar, Reduir i Reutilitzar.