DESFORESTACIÓ

Pèrdua de bosc com a resultat de les activitats humanes. 

PROBLEMA

La destrucció dels boscos, o desforestació, ha disminuït en els últims anys, però continua a un ritme “alarmant” en molts països, especialment a Sud-amèrica i Àfrica. L’agricultura insostenible o l’explotació intensiva de la fusta, són les seves principals causes.

  • La destrucció del sòl a causa de l’erosió.
  • Una altra conseqüència de la desforestació és la col·laboració directa amb l’escalfament global. Es deu a un augment en el diòxid de carboni present en l’atmosfera, ja que desapareixen els arbres que absorbeixen aquest CO2.
  • La desforestació pertorba la temperatura creant un clima més calent i sec, ja que hi haurà menys humitat al sòl.
  • L’alteració del cicle de l’aigua.
  • La pèrdua de l’hàbitat de la vida silvestre i la pèrdua de la biodiversitat, produint un  desequilibri ecològic.

Un altre problema són les activitats humanes que provoquen fenòmens greus de degradació del terra. Entre ells cal destacar l’erosió, un problema que s’està  accelerant en tots els continents i cada any causa una pèrdua d’entre 5 i 7 milions d’hectàrees de terres cultivables.

 

SOLUCIONS

  • Per exemple,  usar sistemes agrícoles integrats per millorar el rendiment de les collites o utilitzar menors extensions de terreny i així disminuir el dany que es causa al bosc.
  • Una altra manera de disminuir la destrucció del bosc és plantar plantes que produeixen aliment durant molts anys com, per exemple, els arbres fruiters.
  • També, hem de conservar el bosc mitjançant un ús més eficient de la fusta per a llenya, hem de reduir l’explotació massiva i cercar noves fonts per a proporcionar calor. 
  • I una mesura molt simple com el reciclatge de paper pot servir perquè no talen tants arbres.
  • La desforestació i invasió de boscos per part de l’home, requereixen d’accions concretes amb resultats a curt termini. Per contrarestar aquests problemes amb el medi ambient, hem d’implementar campanyes de vigilància i plantació d’arbres.