ESCALFAMENT GLOBAL

És el procés d’augment gradual de la temperatura del planeta Terra.

PROBLEMA

L’augment de l’escalfament global, està generant valors màxims en certes regions del planeta, una cosa que es tradueix en una clara alteració de la vida. D’aquest fenomen també es desprèn una bona part dels desplaçaments forçosos al món, ja que moltes persones deixen les seves llars per fugir de les crisis alimentàries o dels desastres naturals que es deriven d’aquests augments de la temperatura.

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic va realitzar un informe al respecte. L’informe conclou que la majoria dels augments de temperatura observats des de mitjans de segle XX es deuen probablement a l’augment dels gasos d’efecte hivernacle produïts per l’home.

El mateix informe indica que és molt poc probable (s’estima que estigui per sota del 5%) que els augments climàtics es puguin explicar utilitzant només causes naturals. L’escalfament afecta tant a l’oceà com a l’atmosfera.

L’augment de les temperatures està causant importants pèrdues de gel i l’augment del nivell de la mar. Les conseqüències sobre les estructures i la intensitat de la precipitació també són visibles, amb els canvis conseqüents en la posició i la mida dels deserts subtropicals.

 • Temperatures més càlides. Aquestes temperatures impliquen que els climes canvien: això provoca sequeres i, a més, augmenta el risc d’incendis que comporten la desforestació i la desertització del planeta.
 • Tempestes més intenses. Les pluges són menys freqüents, però més intenses.
 • Propagació de malalties. Una temperatura més elevada pot provocar que es faci més acollidora a la propagació de determinades malalties.
 • Onades de calor més fortes. Les onades de calor poden posar en risc la salut i fins i tot la vida de milers de persones.
 • Fosa de glaceres. Això vol dir que augmenta el nivell de la mar.
 • Huracans més perillosos. L’augment de temperatura de la mar fa que els huracans es tornin més violents.
 • Canvi dels ecosistemes provocat pels canvis en la durada de les estacions.

SOLUCIONS

Segons els científics, el clima seguiria canviant encara que deixéssim d’emetre gasos d’efecte hivernacle (GEH) ara mateix. No obstant això, encara som a temps de suavitzar els seus efectes.

 • És necessari canviar la manera en què produïm energia i passar a emprar altres fonts no contaminants com l’eòlica o la solar, que no produeixen residus. Els mitjans de transport, com els cotxes o els avions, també utilitzen combustibles fòssils. Seria molt beneficiós substituir els mitjans de transport que funcionen amb gasolina pels elèctrics. I també podem desplaçar-nos més en transport públic, en bicicleta o a peu: és beneficiós pel medi ambient i per a la nostra salut!

 • Cada any es talen milions d’hectàrees de bosc a tot el món. Això no només produeix una pèrdua enorme a la nostra riquesa natural, sinó que té un efecte molt important sobre el canvi climàtic. Els boscos absorbeixen una gran quantitat de diòxid de carboni (CO2), un dels principals gasos d’efecte hivernacle. Així contribueixen a netejar la nostra atmosfera d’aquest gas.

 • Gastem més energia de la que necessitem i, en molts casos, per generar aquesta energia s’emeten gasos d’efecte hivernacle. Prendre mesures per no malgastar l’energia reduiria la quantitat d’emissions d’aquests gasos de manera immediata. Per això són tan importants les mesures per impulsar l’eficiència energètica com millorar l’aïllament dels edificis (si les finestres tanquen bé necessitarem menys calefacció, per exemple) o no utilitzar il·luminació innecessària.

 • Els fertilitzants, l’adob i fins i tot els gasos dels animals (principalment les vaques) emeten molts GEH a l’atmosfera. Seria beneficiós que consumíssim menys carn, perquè la seva producció és més contaminant que la d’altres aliments: cal utilitzar una gran quantitat de menjar per alimentar als animals, i per tant cal gastar més energia.